Icons
Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

5de lj. Boeiend klasspel

De leerlingen van het vijfde leerjaar namen deel aan het boeiend klasspel en behaalden hun zeebonk-diploma.
De kinderen kregen de kans om kennis te maken met allerlei maritieme aspecten onder de vorm van een klasspel. Zij werden kapitein, hoofdwerktuigkundige en matroos. Zij kregen een kapiteinspet of een veiligheidshelm. Elke reis werd er een andere kapitein of hoofdwerktuigkundige aangeduid. Samen moesten zij drie spannende reizen volbrengen. De drie reizen die ze maakten, waren van Bazel naar Antwerpen, van Antwerpen naar New York en van New York naar Hong Kong. Onderweg werden ze geconfronteerd met verschillende noodsituaties.
De spelbegeleider en de leerkracht vervulden de taak van de scheepvaartbegeleiding. Zij controleerden de logboeken en gaven instructies bij noodsituaties.
Zij leerden in groepjes een heleboel zaken: werking van een kompas, verkeersregels op het water, werking van een sluis, beroepen op een schip, het radioalfabet, soorten schepen en hun lading, zeevaartroutes, knopen leggen.
Het klasspel was een boeiende voorbereiding op de leeruitstap naar de haven.