hoofding

Online inschrijven

Online inschrijven
In deze coronatijden wordt persoonlijk contact afgeraden. Als school willen we ons ook zo veel mogelijk aan deze richtlijn van de overheid houden. Om toch uw zoon of dochter tijdig te kunnen inschrijven in onze lagere school hebben we een inschrijvingsformulier online gezet.

Bezoek PIME

Bezoek PIME

Zweminstuif Kapellen

Zweminstuif Kapellen
De zweminstuif in Kapellen was weer een succes! 17 enthousiaste zwemmers gaven het beste van zichzelf met lopen op het water, duiken/ springen/ gooien in het water. Het was weer dolle pret!

Week van de hoogbegaafdheid

Week van de hoogbegaafdheid
Van 7 tot 15 maart 2020 is het de week van de hoogbegaafdheid. Karrewiet maakte op 11 maart hierover een reportage in onze school.

6D met sneeuwklasmuts en al

6D met sneeuwklasmuts en al
Dat de school 'gesloten' is vinden sommige kinderen niet echt heel erg. Toch vinden de meesten het zeer jammer. Vooral omdat het thuis nogal saai is nu je niets 'buiten' mag/kan doen en zeker ook omdat je al je vrienden moet missen. Het allerergste is dat de zesdejaars hun sneeuwklassen in het water gevallen zijn.Toch houdt dat Corona-beestje ons niet …

Nieuwsflash Ouderraad - maart

Nieuwsflash Ouderraad - maart
Als ouderraad willen we alle ouders danken die in deze moeilijke periode samen met hun kind en de school op zoek gaan naar goede leer- en werkmethoden. Laat ons deze betrokkenheid bij de lesinhouden en de studiemethoden van onze kinderen zien als een positief element. Graag wisselen we later dit schooljaar of volgend schooljaar met u van mening over uw …

Corona - Hulpgids gezinnen

Corona - Hulpgids gezinnen
Het CLB heeft een hulpgids voor gezinnen samengesteld betreffende het coronavirus. Hierin gaan ze dieper in op wat het virus juist is en tips om om te gaan met de vragen en de reacties van uw kind. COVID19-HULPGIDS-GEZINNEN