Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

Kalender Ouderraad

U leest het: de ouderraad blijft onverminderd de activiteiten van de school ondersteunen. Ondertussen vallen echter wel bijna al onze inkomsten weg, omdat we u tot dusver niet op school mochten verwelkomen voor een gezellig samenzijn. Daarom een warme oproep om onze werking te blijven steunen door de aankoop van een fotokalender. We verzamelden opnieuw alle jarigen per maand om een leuke kalender voor 2021 te maken.
U ontvangt de kalender door voor 15 november 15 euro te storten op rekening BE53 4151 1542 4153 van de ouderraad met vermelding ‘kalender’ + naam en klas van uw kind.