Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

Nieuwsbrief Ouderraad

Nieuwsbrief ouderraad lagere school sept – dec 2017

Beste ouder,

Het eerste kwartaal van het schooljaar loopt ten einde en graag brengen we wat nieuws uit de ouderraad.

De ouderraad telt ongeveer een 20-tal leden, die om de 6 weken vergaderen. Daarnaast zijn er ook nog  een 30-tal ouders die ons een handje komen toesteken bij de diverse activiteiten.  Samen vormen we een enthousiaste ploeg die ervoor gaan en de school zoveel mogelijk ondersteunen waar dat nodig is.

Zo hebben we tijdens de collegecross in september hotdogs en pannenkoeken verkocht al dan niet met een drankje. Extra sfeer en gezelligheid waren troef. Met de opbrengst verzamelden we werkingsmiddelen zodat we een vlotte start van het schooljaar konden nemen.  Zo zorgden we onder meer voor de T-shirts en de gidsen voor de bosklassen van het vierde leerjaar.

Begin oktober deden we een oproep aan alle ouders om een vrijwillige bijdrage te geven aan de ouderraad en daar is massaal op gereageerd, +/- 4000 euro werd ontvangen,  waarvoor een warme hartelijke dank u wel! Tot op heden worden nog gelden gestort en deze blijven uiteraard zeer welkom!

Nog niet gestort? Uw bijdrage is nog steeds welkom op rekening BE 53415115424153 ORLS SMCB met vermelding van de naam van uw kind en zijn/haar klas.

De vrijwillige ouderbijdragen zijn goed voor ongeveer de helft van ons jaarlijks werkingsbudget dus uw steun is meer dan welkom.

Eerder werd al aangekondigd dat we samen met de school een project zullen uitwerken in of rond het speelbos. Daarvoor stellen we 5000 euro ter beschikking die we dankzij de catering tijdens de musical vorig schooljaar verzamelden.  Ideeën rond de invulling van het speelbos zijn nog steeds welkom via ouderraad@smcbls.brievenbus.be

In oktober organiseerden we ook voor de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar en hun ouders een druk bijgewoonde info avond rond “leren leren”.

 

De maand november stond in het teken van de bosklasavond en het onthaal van de ouders die een kind hebben in het eerste leerjaar.

Ieder jaar is de bosklasavond hét evenement voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Herinneringen aan de bosklasweek in september worden opgehaald aan de hand van foto’s en allerlei leuke activiteiten.

Dit jaar organiseerden we samen met de leerkrachten van het 4de leerjaar een  succesvolle winter barbecue die goed gesmaakt werd door alle aanwezigen.

 

De onthaalavond van het eerste leerjaar was ook dit jaar weer een uitstekende gelegenheid om andere ouders te ontmoeten en de school en leerkrachten  verder en beter te leren kennen.  Wij als ouderraad waren aanwezig om de dorstigen te laven.

November is traditioneel ook de lanceringsmaand van de actie Helm Op – Fluo Top.  Als ouderraad helpen we de school bij de controle aan de fietsenloods van november tot februari en organiseerden we samen met de school de “Faute Fluwauwdag”. Via een gulle sponsor zorgden we ook voor een fluo gadget voor alle leerlingen in het eerste leerjaar.

Last but not least heeft de ouderraad er voor gezorgd dat de Sint op 5 december strooigoed en heel wat lekkers in de klassen  kon uitdelen en leverden we een financiële bijdrage voor de goochelvoorstelling.

Dit alles had niet op een succesvolle manier mogelijk geweest zonder uw financiële of concrete, daadwerkelijke, praktische steun. Dank Dank Dank !

Wij wensen éénieder een heel fijn eindejaar toe

en een spetterend schitterend speels sportief super gezond 2018!

 

 

 

 

Ouderraad lagere school

Voorzitter : Gisele Cuyvers – gisele@smcbls.brievenbus.be – 0477 768 822

Ondervoorzitter / Secretaris : Peter Scheunis – peters@smcbls.brievenbus.be

Penningmeester : Steven Vinck – stevenvinck@yahoo.com

Bestuursleden : Hiske van Hövell – hiske@vanhovell.eu

Katrien Van Deun – katrien_vandeun@yahoo.com

Dave Hulsman – dave@gnobusinessnetwerk.nl