Icons
Icons
Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

Nieuwsflash Ouderraad - maart

Als ouderraad willen we alle ouders danken die in deze moeilijke periode samen met hun kind en de school op zoek gaan naar goede leer- en werkmethoden. Laat ons deze betrokkenheid bij de lesinhouden en de studiemethoden van onze kinderen zien als een positief element. Graag wisselen we later dit schooljaar of volgend schooljaar met u van mening over uw ervaringen. Wij geloven oprecht dat het onderwijs sterker uit deze crisis kan komen.

Graag danken wij ook alle leerkrachten die deze dagen het beste van zichzelf geven om hun leerlingen op alternatieve wijzen te begeleiden in het verwerken van leerstof. 

Hoewel het wat vreemd aanvoelt, lopen andere projecten gewoon door. Zo wordt er op dit ogenblik een nieuwe ondergrond gelegd voor de nieuwe speeltuin, die vanaf volgende week zal verrijzen naast het secretariaat. Wij hopen van harte dat de kinderen er op hun eerste schooldag volop van kunnen genieten.