Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

Onze school herstart 15 mei

Onze school kan veilig herstarten. Vanaf 15 mei krijgen sommige klassen dan enkele dagen les op school.
Bij de herstart maakt onze school tijd voor de emoties en zorgen van leerlingen. We doen dat voor alle
leerlingen:
 de leerlingen die opnieuw les krijgen op school
 de leerlingen die thuis of in de opvang nieuwe leerstof krijgen.