Icons
Icons
Icons

Nieuws / data

Op donderdag 20 september om 20.15 u., in het zaaltje boven het secretariaat van de lagere school, zal de eerste ouderraadvergadering van dit schooljaar doorgaan. U bent van harte  uitgenodigd.

Agenda

Deelname aan deze vergadering is vrijblijvend. U beslist nadien of u lid wenst te worden, wil meewerken in een werkgroep of liever nog wat afwacht.

Heel graag tot binnenkort
Ouderraad Lagere School SMCB
ouderraad@smcbls.brievenbus.be