Icons
Icons
Icons
Icons
Icons

Refter

Voor hun lunch kunnen de kinderen in de refter terecht.

Voor hun lunch kunnen de kinderen in de refter terecht. Uiteraard mogen zij ook thuis gaan eten. Gebeurt dit laatste sporadisch, gelieve dan telkens een briefje mee te geven of een nota in de agenda te plaatsen.

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen koude dranken (water, fruitsap, melk,…) en droge koeken kopen. De betaling gebeurt door middel van bonnetjes die te koop zijn tijdens de voormiddagspeeltijd op het secretariaat van de lagere school. de prijs bedraagt € 5 voor 10 bonnetjes.
Op de bonnetjes schrijft men best naam en klas van de leerling. Om verlies te vermijden geeft men best enkel de bonnetjes voor één dag mee !
Zelf drank meebrengen mag, maar de lege verpakkingen moeten de leerlingen mee terug naar huis nemen. Een drinkbus of een herbruikbare petfles met schroefdop is een zinvol alternatief.

De boterhammen worden meegebracht in een brooddoos. Het gebruik van aluminiumfolie, e.d. willen we hierdoor vermijden. In ieder geval wordt alle afval terug mee naar huis genomen.

Na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie kan men verse, warme soep krijgen.Vooraf inschrijven hiervoor is noodzakelijk. Alle leerlingen krijgen tijdig een brief met de nodige info en een inschrijvingsstrook mee.

Vele ouders geven een versnapering mee voor tijdens de speeltijd of na de lunch. Dit kan nog atlijd, maar wij vragen u vriendelijk de school te steunen in haar afvalbeleid. Een milieuvriendelijke verpakking (= herbruikbaar doosje) is aangewezen. Ook hier geldt dat alle afval terug mee naar huis gaat.


Naar overzicht info-pagina’s