Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

Start schooljaar 2020 - 2021

Beste ouder

Het is zover. Eindelijk 1 september. Wij hebben met het schoolteam hard gewerkt om onze school zo veilig mogelijk op te starten.

Zoals jullie wellicht al weten, heeft de overheid voor onderwijs verschillende pandemieniveaus vastgelegd: geel, oranje en rood. Alle scholen, dus ook de onze, starten in niveau geel. Het is mogelijk dat wij na een tijd naar een ander niveau moeten overgaan, maar daar brengen we jullie dan uiteraard zo snel mogelijk van op de hoogte.

Schoolspecifieke afspraken kan u vinden in bovenstaand filmpje.


Wat blijft er identiek in de drie pandemieniveaus?

· Al onze leerlingen mogen altijd elke dag naar school.
· Onze leerlingen moeten geen mondmasker dragen.
· Onze leerlingen moeten geen afstand houden van mekaar.
· Tussen onze personeelsleden en onze kinderen van de lagere school moet er wel een afstand zijn van 1,5 meter. Als dat niet kan, zetten onze personeelsleden een masker op.
· Al onze leerlingen en al onze personeelsleden reinigen extra vaak de handen.


Hoe houden we onze school veilig?

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal maatregelen genomen:

· Handen reinigen: al onze leerlingen en personeelsleden moeten heel vaak de handen wassen. Om dat mogelijk te maken hebben we in alle klassen handgel gezet, in de refter handgel voorzien, extra wasplaatsen gemaakt op de speelplaats, … Iedereen zal zowel bij het binnenkomen als bij het verlaten van de school en van de klas telkens de handen moeten wassen of ontsmetten. Ook voor en na het eten en voor en na een toiletbezoek.

· Klaslokalen en sanitair: we letten er extra op dat de klaslokalen en het sanitair goed geventileerd worden. De school heeft ook een poetsplan opgesteld om er voor te zorgen dat klassen en toiletten regelmatig gepoetst worden.

· Eten: de kinderen eten hun boterhammen op in de refter. Als we naar pandemieniveau oranje zouden moeten overgaan, blijven de kinderen nog altijd hun boterhammetjes op school opeten, maar dan wel binnen de klasbubbel.

· Activiteiten: in pandemieniveau geel mogen we met onze kinderen op uitstap. Alles gaat dus gewoon door zoals gepland. Als we naar pandemieniveau oranje zouden overgaan, worden sommige activiteiten geschrapt. We laten dat op tijd weten.


Wat vragen we van jou als ouder?

· Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of in de school moet zijn.
· Als je in de school moet zijn, was dan ook je handen bij het binnenkomen.
· Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze personeelsleden.


Wat als je kind ziek is?

· Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met de huisarts.
· Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder thuis blijft leren.
· Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
· Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we je om het te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.


Wat gebeurt er als een personeelslid of kind op school besmet is met corona?

· Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start dan een contactonderzoek op en neemt de gepaste maatregelen. Je krijgt dan zo snel mogelijk nieuwe info.
Wil je nog meer informatie Kijk dan zeker eens op de ‘veelgestelde vragen voor ouders’ van het departement onderwijs.

Heb je nog vragen, zit je nog met twijfels, aarzel dan zeker niet om met ons contact op te nemen. Ook bij het CLB kun je steeds met je vragen terecht.


Wij zijn blij opnieuw te kunnen starten en kijken er naar uit om er met de kinderen een boeiend jaar van te maken. Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en jullie begrip.

Directie en schoolteam