Icons
Icons
Icons
Terug naar nieuws

't Michieltje

‘t Michieltje is onze digitale nieuwsbrief die geregeld via mail verzonden wordt met algemene informatie over onze lagere school, over activiteiten in de verschillende leerjaren en klassen,…
Hiervoor kan u zich vrijblijvend inschrijven via deze link.