Icons
Icons
Icons
Icons

Inschrijvingsformulier lagere school - voorrangsregeling

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leerlingen lagere school.

OPGELET : Dit is het inschrijvingsformulier voor de lagere school. Wenst u uw zoon of dochter in te schrijven in de middelbare afdeling van het college, klik dan hier : INSCHRIJVEN MIDDELBAAR.

Wenst u meerdere kinderen in te schrijven, gelieve dan voor elk kind het formulier afzonderlijk in te vullen.
Niet meerdere kinderen per formulier.
Voor het 1ste leerjaar dienen de kinderen geboren te zijn in het jaar 2015.

Inschrijvingsformulier met voorrangsregeling
0% Compleet
1 of 11

Voorrangsregeling

VOORRANGSGROEP :
Vanaf 1 februari 2021 tot en met 26 februari 2021 voor de voorrangsgroepen :
– kinderen die al een broer en/of zus (zelfde leefeenheid) op onze LAGERE school hebben ;
– kinderen van personeelsleden ;

GEEN VOORRANGSGROEP :
Vanaf 1 maart voor alle andere kinderen.

Voor het eerste leerjaar (schooljaar 2021 – 2022) dienen de kinderen geboren te zijn in 2015 !

Schrijft u uw kind toch in zonder dat het behoort tot een van de voorrangsgroepen, dan wordt de uitschrijving als onbestaande beschouwd.

Mijn kind behoort tot een voorrangsgroep : *
Beste Ouders,

Hartelijk dank voor uw interesse in onze lagere school. Vermits uw zoon of dochter geen broer en/of zus heeft op onze lagere school, behoort hij/zij niet tot een van de voorrangsgroepen. U kan hem of haar pas inschrijven vanaf 1 maart.
Mocht u uw zoon of dochter toch inschrijven, dan zal deze inschrijving niet aanvaard worden.

Geen voorrangsregeling ! *

De inschrijvende ouder verklaart uitdrukkelijk t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W., te handelen met instemming van de andere ouder.