Icons
Icons
Icons

Inschrijvingsformulier lagere school

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leerlingen lagere school.

OPGELET : Dit is het inschrijvingsformulier voor de lagere school. Wenst u uw zoon of dochter in te schrijven in de middelbare afdeling van het college, klik dan hier : INSCHRIJVEN MIDDELBAAR.

Wenst u meerdere kinderen in te schrijven, gelieve dan voor elk kind het formulier afzonderlijk in te vullen.
Niet meerdere kinderen per formulier.
Voor het 1ste leerjaar dienen de kinderen geboren te zijn in het jaar 201
7.

Inschrijvingsformulier ZONDER voorrangsregeling
0% Compleet
1 of 10

Ministerie van Onderwijs en Vorming – vragenlijst over de achtergrond van uw kind

Dit is een vragenlijst, opgelegd door het Ministerie van Onderwijs en Vorming, die betrekking heeft op uw kind en het gezin waarin hij/zij leeft. Deze gegevens zijn nodig om scholen aangepaste financiële middelen te geven in het belang van elke school en elke leerling en kunnen ook gebruikt worden in het kader van het inschrijvingsbeleid. Het beantwoorden helpt ons en de scholen het onderwijs voor uw kinderen te verbeteren.

We verwachten dat de vader of moeder of de persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van het kind waarover de vragen gaan, het formulier invult.

Kruis aan welke taal het kind MEESTAL spreekt met de vermelde persoon.

U kan/mag telkens maar 1 taal aanduiden.

Duid onder de uitleg het hoogst behaalde onderwijsdiploma of -getuigschrift van de MOEDER aan.

LAGER ONDERWIJS :
zowel gewoon als buitengewoon lagere onderwijs

LAGER SECUNDAIR ONDERWIJS :
Dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra).

HOGER SECUNDAIR ONDERWIJS :
Dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.

HOGER ONDERWIJS :
Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.

diploma/getuigschrift MOEDER *

Ik bevestig op eer dat alle bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

*

De inschrijvende ouder verklaart uitdrukkelijk t.o.v. de school, in toepassing van de artikels 374 B.W. en 375 B.W., te handelen met instemming van de andere ouder.