Icons
Icons
Icons

Missie

Missie van het Sint-Michielscollege Brasschaat vzw

Als katholieke dialoogschool beoogt het Sint-Michielscollege bij te dragen tot keuzerijpheid ook op levensbeschouwelijk gebied en hierbij kansen te bieden tot christelijke volwassenheid met een stevige algemene cultuur en een degelijke sociale vorming.                                         

We behoren tot de Antwerpse scholengroep KVO-vzw. Onze visie vloeit dan ook voort uit het KVO-opvoedingsproject.
We willen jongeren helpen opgroeien tot gelukkige persoonlijkheden bij wie cultuur, ratio, en het gevoelsleven goed in balans liggen. Dit evenwicht wordt uitgedrukt in onze leuze MODERATE, een erfenis van de aloude norbertijnse Sint-Michielsabdij in Antwerpen (1124-1796), gesticht door Norbertus (1085-1134).                                                                                                                                                 

Het is de bedoeling onze leerlingen, rekening houdend met ieders talenten, tot een hoog niveau van bekwaamheid te brengen:

 

Wij wensen dat onze leerlingen in een dialogale houding het christendom leren kennen en dat elkeen vanuit de diversiteit, die in onze school aanwezig is, respectvol leert samenwerken met personen en groepen met een andere levensvisie.

 

Concreter:

Ons college tracht de bovenstaande opties op verschillende wijzen waar te maken:

 

Ter afronding:

Het Sint-Michielscollege staat in de eeuwenoude traditie van de katholieke colleges die aanvankelijk in Europa en nu in zovele landen ter wereld het vertrouwen genieten van talloze ouders, bekommerd om opvoedend en dus ook toekomstgericht kwaliteitsonderwijs.

In verband met hun toekomst in het hoger onderwijs is het voor de jongeren van het grootste belang een degelijke inhoud mee te krijgen, in de vorm van kennis en vaardigheden, stevig gefundeerd op een humane waardeopvoeding.

Wij hechten dus veel belang aan de HUMANIORA : d.i. aan alles wat ons meer mens maakt.

Daarvoor willen alle medewerkers zich inzetten in de geest van de Norbertijnen van de Abdij van Averbode (1134) die het college in 1931 opgericht hebben.

Het is ook het verlangen van de huidige Raad van Bestuur dat gewerkt wordt in de Augustijnse spiritualiteit die de Norbertijnen eigen is.

Augustinus (356-430), regelvader van de norbertijnen, was bisschop van Hippo (Noord-Afrika). Hij beklemtoont de vriendschap en de liefde tot de medemens en tot God. Een gevleugeld woord van hem luidt: ‘DILIGE ET FAC QUOD VIS’. ‘Wees lief, waarderend en respectvol, en handel van daaruit zoals je wil.’

Augustinus wordt gekenmerkt door aandacht voor wat gemeenschap bevordert, een streven naar eenheid van hart en ziel, een grote intellectuele inzet, het leven van een zoeker in openheid voor het grote levensmysterie, een levenswijze die geënt is op Jezus Christus. 

In samenwerking met de ouders willen wij onze leerlingen zover brengen dat zij in het voetspoor van onze vele oud-leerlingen goede keuzes maken en op basis van hun vorming in het college na een succesvol hoger onderwijs een mooi en gelukkig bestaan kunnen opbouwen.

 

Raad van Bestuur 

Sint-Michielscollege Brasschaat vzw