Icons
Icons
Icons

Onze School

Kom hier meer te weten over onze school

Het Sint-Michielscollege te Brasschaat werd gesticht in 1931 door de paters Norbertijnen van Averbode. Al spoedig groeide de reputatie van de school tot ver in de omgeving. Daardoor steeg het aantal leerlingen spectaculair. Er werd dan ook voortdurend gebouwd en verbouwd. In het schooljaar 1998 – 1999 werd het gemengd onderwijs geleidelijk jaar na jaar ingevoerd vanaf het eerste leerjaar.

Onze lagere school behoort tot de scholengemeenschap van het KVO ; Het Katholiek Vlaams Onderwijs. De groep KVO coördineert de uitvoering van een gemeenschappelijk opvoedingsproject in tien scholen in en rond Antwerpen.

Van bij de aanvang waren er ook heel wat naschoolse activiteiten : de scoutsde tekenacademieOSSMI voetbalde speelpleinwerking KWIKKWAK, de jeugdmuziekschool Collegium Musicum, schooltyp,…

Momenteel kunnen we ons college omschrijven als een school gelegen in enkele hectaren groen, waar kinderen worden opgewacht door een bekwaam team bestaande uit directie, klasleraars, godsdienstjuffen, turnleerkrachten, een zorgteam, het CLB,…

Alhoewel onze school een hele traditie heeft, spelen we in op een eigentijdse opvoeding en vorming om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op verdere studies. Alle leerlingen trachten we een optimale kans te geven door een goede begeleiding. Digitale borden en klascomputers helpen daarbij.
Onze school is een sportieve school met een enorme infrastructuur : turnzalen, een eigen sporthal, 4,5 ha sport- en speelterreinen,… Bovendien nemen we deel aan vele sportmanifestaties.

De sleutel tot studeren is motivatie. Daarom zijn er regelmatig evaluaties. Niet alleen van de kennis- en vaardigheidsvakken, maar ook van de attitudes van onze leerlingen. Op regelmatige basis worden ouders hiervan op de hoogte gebracht via rapporten en oudergesprekken.

Aangezien lezen erg belangrijk is, hebben we een zeer ruime openbare bibliotheek en verschillende klasbibliotheken binnen de collegemuren. Ook organiseren we, o.a. met medewerking van enkele leesouders en -grootouders, leestrainingen onder de vorm van niveaulezen.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook de wereld buiten de schoolpoort ontdekken. Daarom organiseren onze leerkrachten geregeld excursies naar verschillendenatuurgebieden,musea,… Bovendien trekt men in het vierde leerjaar voor een week op bosklassen naar Houthalen. Het zesde leerjaar reist voor 9 dagen naar Zwitserland op sneeuwklassen.

In ons college zijn ook de ouders thuis : er zijn regelmatig oudercontacten, er is een bloeiende Ouderraad en een schoolraad.