Icons
Icons
Icons

Raad van Bestuur

Het Sint-Michielscollege Brasschaat VZW is de inrichtende macht van onze school. Deze VZW heeft als maatschappelijke zetel: Kapelsesteenweg 72, 2930 Brasschaat.

Voorzitter : De heer Hans Naudts

Leden die zetelen in de Raad van Bestuur :

Raadgevende leden van de Raad van Bestuur :

Het schoolbestuur is tegenover ouders en leerlingen verantwoordelijk voor de realisatie van het opvoedingsproject. Hieruit volgt dat zij verantwoordelijk is voor het beleid, zowel op pedagogisch als op financieel vlak.