Icons
Icons
Icons

PI klassen

Voor kinderen met een hogere intelligentie

De Pi klas is bedoeld voor kinderen met een hogere intelligentie, die beschikken over een creatief denkvermogen en die gemotiveerd met kennis omgaan.
Vaak passen onze hoogbegaafde kinderen zich aan ; ze doen wat hun omgeving (het systeem, de school, de klasgenootjes, de maatschappij) normaal vindt.
Hierdoor slagen zij er vaak niet in hun talenten volledig te benutten, wat slecht is voor hun zelfvertrouwen. Sommigen gaan zich vervelen en gaan onderpresteren.

 

Voor deze leerlingen bieden wij fulltime onderwijs aan in eigen graadklassen, in een uitdagende leeromgeving, in eigen tempo en op eigen niveau.

 

Anders leren

Uitgangspunt is dat kinderen op een andere manier leren. Door uit te gaan van het geheel, zien de kinderen waar hun leerproces uiteindelijk toe leidt. De leerlingen krijgen dus top-down onderwijs. Het basisprogramma zal gecompact aangeboden worden zodat er voldoende ruimte over is voor extra vakken zoals filosofie, schaken, ICT (programmeren), techniek/science, vreemde talen en sociale vaardigheidsmomenten.
Via pre-testing zal de leerkracht voorkomen dat leerlingen leerstof moeten volgen die ze van nature al beheersen.

 

Intakeprocedure

Het Sint-Michielscollege hanteert een zorgvuldige intakeprocedure. Wij gaan in gesprek met ouders en leerling om de onderwijsbehoeften goed in beeld te krijgen. Ook een gedegen intelligentieonderzoek geeft ons meer kijk op de leerling. De school kan u informeren over gespecialiseerde bureaus die zo’n onderzoek kunnen afnemen.

Wenst u meer info ? Neem dan zeker contact op met de school :

Download onze folder pi klas


Naar overzicht info-pagina’s