Icons
Icons
Icons
Icons

Lessen

 • Lesuren lagere school :
 • voormiddag : 08.35 u. – 11.35 u.
 • namiddag : 13.05 u. – 15.50 u.
 • Tijdens de middag kunnen de kinderen op school blijven eten (zie info refter). Na het middagmaal spelen de leerlingen op de speelpleinen ; bij regenweer op de speelplaats.
 • Zwemlessen
 • Het tweede leerjaar gaat wekelijks zwemmen. De zwemlessen vormen een onderdeel van het lessenrooster en zijn derhalve verplicht. Het leren zwemmen is trouwens opgenomen in de eindtermen. Bekwame monitoren van VLABUS (Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding) begeleiden de leerlingen.
 • De zwemlessen starten reeds in de loop van september. De leerlingen brengen hun zwemkledij mee in een aparte zak. Onder zwemkledij wordt verstaan voor de jongens een zwembroek (geen bermuda) en voor de meisjes een badpak of bikini. Verder brengen zij mee : 2 handdoeken (een kleine om op te staan en een grote om zich af te drogen) en eventueel een kam of haarborstel.
 • Tijdens de wintermaanden dragen de kinderen een muts.
 • Turnlessen
 • 2 maal per week krijgen de leerlingen een lesuur bewegingsopvoeding. Tijdens deze lessen dragen ze een uniform (polohemdje + broekje) dat enkel in de school kan aangeschaft worden. Lage, witte turnpantoffels (liefst zonder veters) kunnen vrij worden aangeschaft.
 • Gelieve deze kledingstukken te voorzien van naam en klas.
 • Het turnpak wordt in een stevige zak, afzonderlijk van de boekentas, mee naar school gebracht. Geregeld moeten de kinderen hun turnpak mee naar huis nemen om te laten wassen.
 • Het niet in orde zijn met het turnpak is geen reden om niet deel te nemen aan de lessen.
 • Indien een kind niet aan de turnlessen kan deelnemen, moet hij/zij daarvoor een schriftelijk bewijs meebrengen (ouders of geneesheer).
 • Dactylo
 • Op bepaalde dagen, buiten de lesuren, worden door externe leerkrachten dactylossen gegeven voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.
 • Meer info volgt in de loop van het eerste trimester.