Icons
Icons
Icons
Icons
Icons

Schoolbenodigdheden

In de lagere school worden alle materialen nodig voor het realiseren van de eindtermen gratis ter beschikking gesteld van de leerlingen. Vermits sommige materialen meerdere jaren moeten worden gebruikt, vragen we met aandrang om ze met zorg te behandelen. Voor beschadigd materiaal zal een schadevergoeding worden gevraagd.

Om het schooljaar vlot te kunnen starten, wordt gevraagd de eerste schooldag het basismateriaal mee te brengen : boekentas, heen- en weermap, pennenzak met schrijfgerei,…

Tijdens de eerste schooldagen zal de klasleerkracht al heel wat materiaal aan de kinderen bezorgen. Schoolgerief waarvoor u zelf eventueel nog dient te zorgen, zal dan eveneens worden besproken.


Naar overzicht info-pagina’s