Icons
Icons
Icons
Icons

Secretariaat

Op het secretariaat kan u terecht voor allerhande zaken

 • Betalingen
 • Indien uw kind geld mee moet nemen naar de school, wordt dit bij voorkeur ’s morgens aan de klasleraar overhandigd in een gesloten omslag met vermelding van de naam en de reden van de betaling. Zo wordt verlies vermeden. De omslag met geld steekt men best op een vaste plaats in de boekentas : de agenda of de brievenmap.
 • Reftergeld, middagbewaking, onkosten soep, tijdschriften,… dienen vereffend te worden via de schoolrekening. Deze wordt u 3 maal per jaar samen met een overschrijvingsformulier aangeboden. In het begin van het schooljaar ontvangt u hierover een gedetailleerde brief.
 • De leerlingen hebben op de school geen zakgeld nodig !
 •  Verloren voorwerpen
 • Wanneer er in het college iets gevonden wordt, bezorgen we dat zo snel mogelijk terug aan de eigenaar. Indien de kinderen de eigenaar niet kennen, geven ze alles af op het secretariaat. Hier kan men dan ook terecht om een en ander terug te bekomen.
 • Gelieve kledij, turnuniform, brooddoos,… te voorzien van een naam !
 • Pijnlijke situaties kunnen vermeden worden door de kinderen geen dure of waardevolle dingen (juwelen,…) mee naar de school te geven.
 • Voorwerpen die op het einde van elke trimester niet zijn opgehaald, worden naargelang de staat vernietigd of bezorgd aan een goed doel.
 • Verzekering
 • Door de school werd een verzekeringspolis afgesloten die de gevolgen dekt van risico’s uit hoofde van persoonlijke, lichamelijk ongevallen van leerlingen op school en op weg van en naar de school (kortste en veiligste weg).
 • Schade aan brillen, kleding, fietsen, waardevolle voorwerpen (zoals gsm, Ipod, mp3-speler, horloge,…) worden niet gedekt.
 • Op weg van en naar de school zijn enkel die ongevallen gedekt waarvan de leerling het slachtoffer is. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid die rust op een leerling ‘als oorzaak van een ongeval aan derden’ niet gedekt wordt. Hiervoor dient de tussenkomst gevraagd te worden van de ‘familiale verzekering’.
 • Voor meer info en de nodige documenten kan u steeds op het secretariaat of bij de directie terecht.