Icons
Icons
Icons

Uitstappen

Op geregelde tijdstippen organiseert de school leeruitstappen.

Op geregelde tijdstippen organiseert de school leeruitstappen. Deze reizen brengen de leerlingen in contact met lesonderwerpen die in de klas besproken worden. Zo brengt meno.a. bezoeken aan aardrijkskundige streken, historische steden, dierenparken,…

Interessant zijn ook de bezoeken aan bedrijven. Indien ouders een voorstel in die zin kunnen doen, zullen we daar graag gebruik van maken.

Het gebeurt dat we voor verplaatsingen een beroep doen op enkele bereidwillige ouders en/of grootouders, maar meestal reizen we met een autobus. De kostprijs van de leeruitstappen komt op de schoolrekening, rekening houdend met de maximumfactuur.

Al de uitstappen hebben een pedagogische waarde. Wel kan er op het einde van de reis een ontspannend moment zijn. Op het einde van het schooljaar is er een ‘schoolreis’ die meer in het teken van ontspanning staat.
BOSKLASSEN

De leerlingen van het 4de leerjaar gaan eind september op bosklassen te Houthalen-Helchteren en dit van maandag tot en met vrijdag. Tijdens het klassikaal oudercontact begin september krijgen ouders en leerlingen de nodige informatie.

Verscheidene ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor bos- en sneeuwklassen. U kan hiervoor de nodige documenten downloaden op onze website of aanvragen bij uw ziekenfonds.


SNEEUWKLASSEN

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar worden sneeuwklassen georganiseerd in Zwitserland. het tijdstip varieert. De leerlingen verblijven 8 dagen ter plaatse. De skilessen worden gegeven door gediplomeerde monitoren.

Ter voorbereiding worden de ouders uitgenodigd op een info-avond. Er worden dan algemene inlichtingen verstrekt en vragen beantwoord. De leerlingen betalen deze uitstap in verschillende schijven ; hierbij wordt rekening gehouden met de groet maximumfactuur. U ontvangt hiervoor op geregelde tijdstippen de nodige documenten.

De sneeuwklassen behoren tot de pedagogisch-didactische traditie van onze school waaraan alle leerlingen deelnemen.

Verscheidene ziekenfondsen geven een tegemoetkoming voor bos- en sneeuwklassen. De nodige documenten hiervoor vindt u op de website van onze lagere school of kan u aanvragen bij uw ziekenfonds.

Tijdens de sneeuwklassen wordt u op de hoogte gehouden over wel en wee in Zwitserland via een speciale sneeuwklaspagina !
Naar overzicht info-pagina’s