Icons
Icons
Icons

Voor- en nabewaking

’s Morgens en na de lesuren voorziet de school opvang.

’s Morgens en na de lesuren voorziet de school opvang. Bij voorkeur gebeurt dit voor een welbepaalde periode. Occasionele opvang is eveneens mogelijk. Hiervoor bezorgt u een briefje aan de klasleraar.

’s Morgens kunnen de kinderen op school terecht vanaf 07.30 u. Voor de voorschoolse opvang wordt geen vergoeding gevraagd.

Na de lesuren is opvang voorzien tot 18.00 u. ; op woensdag tot 13.00 u. Voor de naschoolse opvang wordt wel een vergoeding gevraagd. Hiervoor krijgt u op geregelde tijdstippen een rekening.  De onkosten voor de opvang zijn aftrekbaar van uw belastingen. De school bezorgt u het gepaste document.

Ouders dienen hun kind persoonlijk op te halen in de nabewaking. Bij eventuele problemen (file,…) verwittigt u best zo snel mogelijk de leerkrachten die de opvang verzorgen : 0487/46.06.25 !


Naar overzicht info-pagina’s