Icons
Icons
Icons

Ik ontdek mezelf

  • Wij zien elke leerling graag. Zo maken we van onze school een thuis waar iedereen de ruimte krijgt zichzelf te zijn.
  • We introduceren de leerlingen in vele facetten van onze cultuur: religie, klassieke en moderne talen, positieve wetenschappen, geschiedenis, kunst, techniek en sport.
  •  Zo stimuleren we hen in het ontdekken, het ontwikkelen en het gebruiken van hun talenten.
  • Dankzij groeiende zelfkennis doorheen de jaren zijn zij in staat een juiste studie- en levenskeuze te maken waardoor ze kunnen meewerken aan de wereld van morgen.