hoofding

21 Juni Robin Ninja Run

Uren worden dagen, dagen worden weken, weken gaan over in maanden. Soms gaat de tijd snel, soms heel traag. Het verlies van Robin gaat dagelijks met ons mee, het gemis, de herinneringen.
Op 21 juni willen wij Robin op een bijzondere manier herdenken : de onthulling van de Robin Ninja Bank en in de namiddag de Robin Ninja Run.
De Robin Ninja Run is ten voordele van “Kom op tegen Kanker”. Vele kinderen steunen de actie reeds door € 2.00 te schenken voor de deelname aan de run en/of door de aankoop van een t-shirt.
U kan deze actie ook steunen door een bedrag over te schrijven op rekeningnummer
BE58 4024 0670 0179 met vermelding van Robin Run - Kom op tegen Kanker.